Teksti suurus:

Kaitseväelase riide- ja lahinguvarustuse loetelu

Kaitseväelase riide- ja lahinguvarustuse loetelu - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2019, 3

Kaitseväelase riide- ja lahinguvarustuse loetelu

Vastu võetud 26.08.2016 nr 19
RT I, 30.08.2016, 2
jõustumine 02.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.03.2019RT I, 20.03.2019, 201.04.2019

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kaitseväelasele teenistusülesannete täitmiseks vajaliku riide- ja lahinguvarustuse loetelu.

  (2) Määrus ei hõlma riide- või muud varustust, mis:
  1) antakse kaitseväelasele töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmiseks;
  2) on Kaitseväe struktuuriüksuse või allüksuse varustuse nimekirjas.

§ 2.   Kaitseväelase riide- ja lahinguvarustus

  (1) Kaitsevägi tagab kaitseväelasele teenistusülesannete täitmiseks vajaliku riide- ja lahinguvarustuse.

  (2) Riide- ja lahinguvarustus väljastatakse kaitseväelasele olenevalt tema teenistusülesannetest.

  (3) Riide- ja lahinguvarustus väljastatakse olenevalt selle kasutuseesmärgist, -otstarbest ja teistest asjaoludest kas tagastamiskohustusega või tagastamiskohustuseta.

  (4) Tagastamiskohustusega riide- või lahinguvarustuse kahjustamise, kaotamise või hävimise korral on kaitseväelane kohustatud hüvitama tekitatud kahju. Hüvitama ei pea kahju, mis on tekkinud riide- ja lahinguvarustuse tavapärasel kasutamisel, või kahju, mille tekkimises puudub kaitseväelasel süü.

  (5) Kaitseväelasele väljastada lubatud riide- ja lahinguvarustuse loetelu on käesoleva määruse lisas.

Lisa Riide- ja lahinguvarustuse loetelu
[RT I, 20.03.2019, 2 - jõust. 01.04.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json