Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. septembri 2004. a määruse nr 178 „Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.04.2012, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. septembri 2004. a määruse nr 178 „Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord” muutmine

Vastu võetud 18.04.2012 nr 31

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 51 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. septembri 2004. a määruses nr 178 „Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord” (RTL 2004, 118, 1840; 2005, 104, 1578) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad „laevaliikluse juhtimise keskus” sõnadega „laevaliikluse korraldamise süsteemi operaator” vastavas käändes.

Juhan Parts
minister

Marika Priske
kantsler

/otsingu_soovitused.json