Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2012. a määruse nr 27 „Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.04.2012, 5

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2012. a määruse nr 27 „Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 18.04.2012 nr 32

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 1207 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. aprilli 2012. a määruses nr 27 „Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 06.04.2012, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kuni 50% toetuse saamiseks projekteerimise maksumusest peab taotleja tellima ehitusprojekti rekonstrueerimistööde teostamiseks või taastuvenergia tootmisseadme paigaldamiseks ning ehitusprojekti maksumus ei tohi ületada 10% rekonstrueerimistööde maksumusest. Kui ehitusprojekt hõlmab terviklahendust, millest on väikeelamu rekonstrueerimistööd meetme raames toetuse taotlemisel teostatud vaid osaliselt või ületab ehitusprojekti koostamise maksumus 10% teostatud tööde maksumusest, siis ei hüvitata ehitusprojekti maksumust rohkem kui 5% rekonstrueerimistööde lõplikust maksumusest.”;

2) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse e-kirja aadress „[email protected]” aadressiga „[email protected]”;

3) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna „laenulepingu” sõnaga „laenuotsuse”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json