Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.04.2018, 14

Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad” muutmine

Vastu võetud 18.04.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kutseseaduse § 172 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad” lisa muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa Kutseeksamite läbiviimisega seotud kulude ülemmäärad ning kutseeksami väljatöötamise ja arendamise kulude ülemmäär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json