Teksti suurus:

Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 20.04.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.04.2021 otsus nr 721

Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2021

Väärteomenetluse seadustiku §-s 62 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Otseselt väärteo tagajärjel tervisekahjustuse või varalist kahju saanud isikul ja tema esindajal on pärast väärteoasjas lahendi tegemist, samuti pärast selle jõustumist õigus tutvuda kogu väärteotoimikuga. Selline õigus ei laiene väärteotoimikus olevatele teiste isikute eriliiki isikuandmetele.”;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Menetleja väljastab taotluse esitamise korral täieliku koopia menetlusdokumendist või väärteotoimikust isikule, kellel on sellega tutvumise õigus. Koopia eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduse § 61 lõikes 1 sätestatud määras.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json