Teksti suurus:

Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2014, 11

Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord1

Vastu võetud 24.05.2004 nr 96
RTL 2004, 68, 1124
jõustumine 01.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.05.2005RTL 2005, 53, 74927.05.2005
26.09.2005RTL 2005, 101, 155207.10.2005
07.02.2006RTL 2006, 15, 25701.05.2006
14.09.2006RTL 2006, 70, 128623.09.2006
26.07.2006RTL 2007, 64, 115701.11.2007
14.10.2008RTL 2008, 86, 119826.10.2008
05.03.2009RTL 2009, 25, 32401.04.2009
09.11.2009RTL 2009, 84, 123301.12.2009
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
09.03.2010RTL 2010, 11, 20014.03.2010
12.05.2014RT I, 20.05.2014, 101.06.2014

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 26 lõike 3 alusel.
[RTL 2005, 101, 1552 - jõust. 07.10.2005]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord.

§ 2.   Tootmise kohas ja turustamise korral kontrollitavate ning taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri

  (1) Tootmise kohas ja turustamise korral kontrollitavad ning taimepassiga varustatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid on:
  1) hariliku peedi (Beta vulgaris L.), hariliku humala (Humulus lupulus L.), toompihlaka (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpöörise (Eriobotrya Lindl.) ja Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)) ning perekondade õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), ploomipuu (Prunus L.), välja arvatud hariliku loorberkirsipuu (Prunus laurocerasus L.) ja portugali loorberkirsipuu (Prunus lusitanica L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
  2) perekondade rododendron (Rhododendron spp.), välja arvatud asalea (Rhododendron simsii Planch), ja lodjapuu (Viburnumspp.) taimed, välja arvatud seemned ja viljad;
  3) maavitsaliste (Solanum L.) perekonda kuuluvate stooloneid või mugulaid moodustavate liikide või nende hübriidide istutamiseks ettenähtud taimed;
  4) seemnekartul (Solanum tuberosum L.);
  5) perekondade kinkanipuu (Fortunella Swingle) ja pontsirus (Poncirus Raf.) ning nende hübriidide, tsitrus (Citrus L.) ja selle hübriidide ning viinapuu (Vitis L.) taimed, välja arvatud seemned ja viljad;
  6) perekondade tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) ning nende hübriidide viljad lehtede ja viljavarrega;
  7) puit, mis osaliselt või täielikult pärineb plaatani (Platanus L.) perekonnast, kaasa arvatud puit, millel puudub looduslik ümar pind;
  8) [Kehtetu – RTL 2005, 53, 749 - jõust. 27.05.2005]

  (2) Lõike 1 punktis 7 nimetatud puitu kontrollitakse tootmise kohas ja puit varustatakse taimepassiga, kui on tegemist:
  1) küttepuudega (palkidena, pakkudena, halgudena, okstena või muul kujul);
  2) puidulaastude või pilbastega;
  3) puidujäätmetega, mis ei ole töödeldud briketiks, graanuliteks või muul sarnasel viisil;
  4) kooritud, koorimata või servatud puiduga, välja arvatud värvi, kreosoodi või muu kaitsevahendiga töödeldud puit;
  5) tükeldatud lattide, puidust vaiade, teivaste ja tulpadega;
  6) kooritud, koorimata või servatud puiduga, kaasa arvatud värvi, kreosoodi või muu kaitsevahendiga töödeldud puit;
  7) üle kuue millimeetri paksuste hööveldamata ja muul viisil töötlemata, pikuti saetud või tükeldatud puupilbaste või laastudega, kaasa arvatud prussid, plangud, lauad ja latid.

  (3) Tootmise kohas kontrollitavad taimed ja taimsed saadused, mis varustatakse taimepassiga juhul, kui neid turustatakse isikule, kelle põhitegevuseks on nende edasi turustamine või aiandussaaduste tootmine, välja arvatud lõpptarbijale turustatavad taimed ja taimsed saadused, on:
  1) perekondade nulg (Abies Mill.), aster (Aster spp.), krüsanteem (Dendranthema (DC.) DesMoul.), nelk (Dianthus L.) ja selle hübriidide, maasikas (Fragaria L.), hõbekakar (Argyranthemum spp.), kapsas (Brassica spp.), kastanipuu (Castanea Mill.), kurk (Cucumis spp.), eksakum (Exacum spp.), gerbera (Gerbera Cass.), kipslill (Gypsophila L.), kõigi lemmaltsa (Impatiens L.) Uus-Guinea hübriidide sortide, salat (Lactuca spp.), lehis (Larix Mill.), härjasilm (Leucanthemum L.), lupiin (Lupinus L.), pelargoon (Pelargonium l’ Herit. ex Ait.), kuusk (Picea A. Dietr.), mänd (Pinus L.), plaatan (Platanus  L.), pappel (Populus L.), hariliku loorberkirsipuu (Prunus laurocerasus L.), portugali loorberkirsipuu (Prunus lusitanica L.), ebatsuuga (Pseudotsuga Carr.), tamm (Quercus L.), vaarikas (Rubus L.), spinat (Spinacia L.), soolikarohi (Tanacetum L.), tsuuga (Tsuga Carr.) ja raudürt (Verbena L.) ning aedselleri (Apium graveolens L.) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
  2) ülejäänud rohttaimede liikide, välja arvatud kõrreliste paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned, lillesibulad, -mugulad ja muud varreteisendid;
  3) lõike 1 punktis 3 nimetamata maavitsaliste (Solanaceae) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
  4) juurdunud või muul viisil kasvusubstraadiga ühenduses olevad taimed sugukondadest võhalised (Araceae), marantalised (Marantaceae), banaanilised (Musaceae), streliitsialised (Strelitziaceae ) ja perekonnast pirnloorber (Persea Mill.);
  41) sugukonna palmilised (Palmae) istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve läbimõõt maapinna lähedal ületab 5 cm ja mis kuuluvad perekondadesse Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
[RTL 2009, 25, 324 - jõust. 01.04.2009]
  5) Šalottsibula (Allium ascalonicum L.), hariliku sibula (Allium cepa L.) ja murulaugu (Allium schoenoprasum L.) seemned ja istutamiseks ettenähtud sibulad ning porrulaugu (Allium porrum L.) istutamiseks ettenähtud taimed;
  6) perekondade ja liikide kamassia (Camassia Lindl.), kirgaslill (Chionodoxa Boiss.), kuldkollane krookus (Crocus flavus Weston ‘GoldenYellow’), lumikelluke (Galanthus L.), valkjas hiidhüatsint (Galtonia candicans (Baker) Decne), miniatuursete sortide ja nende hübriidide (lõhnav gladiool (Gladiolus callianthus Marais), Gladiolus colvillei Sweet., Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.), perekonnast gladiool (Gladiolus Tourn. ex L.), hüatsint (Hyacinthus L.), iiris (Iris L.), Ismene Herbert, nartsiss (Narcissus L.), linnupiim (Ornithogalum L.), puškiinia (Puschkinia Adams), siniliilia (Scilla L.), tiigerlill (Tigridia Juss.) ja tulp (Tulipa L.) ning kobarhüatsindi (Muscari Miller) istutamiseks ettenähtud lillesibulad ja -mugulad.
  7) liigi harilik lutsern (Medicago sativa L.) sertifitseeritud seemned, liikide harilik päevalill (Helianthus annuus L.), harilik tomat (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.) ning perekonna aeduba (Phaseolus L.) sertifitseeritud ja standardseemned.
[RTL 2006, 15, 257 - jõust. 01.05.2006]

  (4) Kaitstavasse piirkonda toimetamise või kaitstavas piirkonnas turustamise korral tootmise kohas kontrollitavad ja taimepassiga varustatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid on:
[RTL 2006, 70, 1286 - jõust. 23.09.2006]
  1) perekondade nulg (Abies Mill.), lehis (Larix Mill.), kuusk (Picea A. Dietr.), mänd (Pinus L.) ja ebatsuuga (Pseudotsuga Carr.) taimed;
  2) perekonna pappel (Populus L.) ja hariliku peedi (Beta vulgaris L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
  3) perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), eukalüpt (Eucalyptus l’Hérit.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.) pirnipuu (Pyrus L.), pihlakas (Sorbus L.), viinapuu (Vitits L.) ja tuliastel (Pyracantha Roem.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned ja viljad;
[RTL 2007, 64, 1157 - jõust. 01.11.2007]
  4) perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), pirnipuu (Pyrus L.), pihlakas (Sorbus L.) ja tuliastel (Pyracantha Roem.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)), tuliastel (Pyracantha Roem.), tolmeldamiseks ettenähtud õietolm;
  5) seemnekartul (Solanum tuberosum L.);
  6) hariliku peedi (Beta vulgaris L.) tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud taimed;
  7) muld peedi küljest ja steriliseerimata peedijäätmed (Beta vulgaris L.);
  8) hariliku peedi (Beta vulgaris L.), punaoa (Dolichos Jacq.), puuvillapõõsa (Gossypium spp.) ja hariliku aedoa (Phaseolus vulgaris L.) seemned;
  9) perekonna puuvillapõõsas (Gossypium spp.) viljad (seemnekojad) ja toorpuuvill ning perekonna viinapuu (Vitis L.) viljad;
  10) puit, mis osaliselt või täielikult pärineb seltsilt okaspuulaadsed (Coniferales) ja perekonnalt kastanipuu (Castanea Mill.), välja arvatud kooreta puit;
  11) seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) ja perekonna kastanipuu (Castanea Mill.) eraldatud koor.

  (5) Lõike 4 punktis 10 nimetatud puitu kontrollitakse tootmise kohas ja puit varustatakse taimepassiga, kui on tegemist:
  1) küttepuudega (palkidena, pakkudena, halgudena, okstena või muul kujul);
  2) puidulaastude või pilbastega;
  3) puidujäätmetega, mis ei ole töödeldud briketiks, graanuliteks või muul sarnasel viisil;
  4) kooritud, koorimata või servatud puiduga, välja arvatud värvi, kreosoodi või muu kaitsevahendiga töödeldud puit;
  5) tükeldatud lattide, puidust vaiade, teivaste ja tulpadega;
  6) immutamata puidust raudteeliipritega;
  7) üle kuue millimeetri paksuste hööveldamata ja muul viisil töötlemata, pikuti saetud või tükeldatud puupilbaste või laastudega, kaasa arvatud prussid, plangud, lauad ja latid.
  8) pakkekastide, puitpakendite või trumlitega;
  9) kaubaaluste, taarakastide või muude puidust kaubaalustega, välja arvatud «UIC-aluste» jaoks sätestatud standardile vastavad ning selle kohaselt märgistatud kaubaalused ja taarakastid;
  10) kooritud, koorimata või servatud puiduga, kaasa arvatud värvi, kreosoodi või muu kaitsevahendiga töödeldud puit.

  (6) Kaitstavasse piirkonda toimetamise korral tootmise kohas kontrollitavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis varustatakse taimepassiga juhul, kui neid turustatakse isikule, kelle põhitegevuseks on nende edasi kasvatamine, välja arvatud lõpptarbijale turustatavad taimed ja taimsed saadused, on:
  1) perekonna begoonia (Begonia L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud mahapanekuks ettenähtud mugulad, juuremugulad ja seemned;
  2) jõulutähe (Euphorbia pulcherrima Willd.) ning perekondade viigipuu (Ficus L.) ja hibisk (Hibiscus L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned.
[RTL 2005, 53, 749 - jõust. 27.05.2005]

§ 3.   Taimepassile kantavate andmete loetelu

  (1) Taimepass võib olla kas taime, taimse saaduse või muu objekti etikett või taime, taimse saaduse või muu objekti etikett ja selle kaubasaadetise kohta väljastatud saatedokument.

  (2) Taimepassile märgitakse:
  1) sõnaühend «EÜ TAIMEPASS»;
  2) riigi tähis «EE»;
  3) järelevalveasutuse nimi «Põllumajandusamet» või selle lühend «PMA»;
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
  4) isiku registrikande number taimetervise registris;
  5) kaubasaadetise number või muu identifitseeriv tunnus;
  6) taime või taimse saaduse botaaniline nimi ladina keeles;
  7) kauba kogus;
  8) märge «ZP» (zona protecta), kui taimed, taimsed saadused ja muud objektid toimetatakse kaitstavasse piirkonda või turustatakse kaitstavas piirkonnas, ning kaitstava piirkonna tähis;
  9) taimepassi asendamise korral märge «RP» (replacement passport). Kui isik asendab teise taimepassi väljastamise õigust omava isiku väljastatud taimepassi, märgitakse märke «RP» järele selle isiku taimetervise registrikande number, kelle taimepass asendatakse ning kui asendatav taimepass on väljastatud teises liikmesriigis, siis märgitakse ka liikmesriigi tähis. Kui isik asendab temale ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud kaubasaadetise kohta Põllumajandusameti järelevalveametniku väljastatud taimepassi, siis märgitakse märke «RP» järele fütosanitaarsertifikaadi number;
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
  10) taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral fütosanitaarsertifikaadile märgitud päritoluriigi nimi või selle riigi tähis ja fütosanitaarsertifikaadi number.

  (3) Kui taimepass koosneb etiketist ja saatedokumendist, võib etiketile märkida üksnes lõike 2 punktides 1-5 nimetatud andmed.

  (4) Sertifitseeritud seemnekartuli partii, liigi harilik lutsern (Medicago sativa L.) sertifitseeritud seemnepartii ja liikide harilik päevalill (Helianthus annuus L.), harilik tomat (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.) ning perekonna aeduba (Phaseolus L.) sertifitseeritud ja standardseemne partii puhul märgitakse etiketile lõike 2 punktides 1, 4 ja 8-10 nimetatud andmed.

  (5) Sertifitseeritud paljundusmaterjali partii puhul märgitakse taimetunnistusele ja etiketile lõike 2 punktides 1, 2, 8-10 nimetatud andmed. Muu paljundusmaterjali tarnija dokumendile märgitakse lõike 2 punktides 1, 8-10 nimetatud andmed ning tootekirjeldusele märgitakse kõik taimepassile kantavad andmed.

  (6) Taimepassi kirjed peavad olema selgelt loetavad ja kustumiskindlad. Taimepassi kirjed trükitakse või kirjutatakse käsitsi. Kui andmed märgitakse taimepassile käsitsi, esitatakse kirjed trükitähtedega.

  (7) Etikett, millele on märgitud taimepassi andmed, peab olema veekindlast materjalist ja ühekordselt kasutatav ning kinnitatud taimele, taimsele saadusele või muule objektile, müügipakendile või neid vedavale veokile viisil, mis välistab etiketi teistkordse kasutamise. Eraldi dokumendina (saatedokument) vormistatud taimepass lisatakse kaubasaadetise juurde.
[RTL 2006, 70, 1286 - jõust. 23.09.2006]

§ 4.   Taimepassi väljastamise ja asendamise kord

  (1) Põllumajandusamet väljastab taimetervise registrisse kantud isikule taimepassi tema esitatud kirjaliku taotluse alusel.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui järelevalvetulemustest selgub, et taimed, taimsed saadused ja muud objektid on tunnistatud taimetervise nõuetele vastavaks, väljastab järelevalveametnik taimepassi kolme tööpäeva jooksul.

  (3) Põllumajandusamet asendab taimetervise registrisse kantud isiku taimepassi tema esitatud kirjaliku taotluse ja taimepassi koopia alusel kolme tööpäeva jooksul.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Kui taimepassi asendamise põhjuseks on kaubasaadetise muutunud seisukord, võib Põllumajandusameti järelevalveametnik või taimepassi väljastamise õigusega isik asendada taimepassi alles pärast seda, kui kaubasaadetis on kontrollitud ning kui järelevalveametnik on tunnistanud kaubasaadetise taimetervise nõuetele vastavaks.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 41.   Rakendussätted

  (1) Paragrahvi 2 lõike 3 punktis 7 nimetatud taimede seemned, välja arvatud lõpptarbijale turustatavad seemned, peavad olema varustatud taimepassiga alates 1. septembrist 2005. a.

  (2) Paragrahvi 3 lõige 7 jõustub 1. septembril 2005. a.
[RTL 2005, 53, 749 - jõust. 27.05.2005]

  (3) Enne 1. jaanuari 2010 vormistatud taimepass kehtib kuni 1. jaanuarini 2013.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2004. a.

 
1nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 9.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 3.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 5.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 6.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 6.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 2.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 3.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 7.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 28.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.9.2009, lk 51–54), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.1.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141); komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 8.01.1993, lk 22–25), muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 57, 3.03.2005, lk 23–24).
[RT I, 20.05.2014, 1 - jõust. 01.06.2014]

/otsingu_soovitused.json