Teksti suurus:

Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2014, 14

Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus

Vastu võetud 21.12.2010 nr 66
RT I, 29.12.2010, 144
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
14.05.2014RT I, 20.05.2014, 301.06.2014

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 37 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus.

§ 2.   Abipolitseiniku tunnistuse vorm ja kirjeldus
[RT I, 20.05.2014, 3 - jõust. 01.06.2014]

  (1) Abipolitseiniku tunnistus (edaspidi tunnistus) on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 mm × 54 mm, mis vastab standardile ISO 7810, CR-80.

  (2) Tunnistuse esi- ja tagaküljel on värviline turvamuster. Tunnistuse esiküljel on värviline politseivapi kujutis ning tagaküljel värviline väikese riigivapi kujutis

  (3) Tunnistuse esiküljel on järgmised elemendid:
  1) tekst „POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET“;
  2) tekst „ABIPOLITSEINIKU TUNNISTUS“;
  3) eesnimi;
  4) perekonnanimi;
  5) isikukood;
  6) tunnistuse number;
  7) kehtivusaeg;
  8) koht abipolitseiniku fotokujutisele.

  (4) Tunnistuse tagaküljel on tekst „EESTI VABARIIK“.

  (5) Tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) abipolitseiniku eesnimi;
  2) abipolitseiniku perekonnanimi;
  3) abipolitseiniku isikukood;
  4) abipolitseiniku värvitrükis fotokujutis;
  5) tunnistuse number;
  6) tunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.

  (6) Tekst prinditakse tunnistusele musta värviga.

  (7) Tunnistuse vorm peab vastama määruse lisale 1.
[RT I, 20.05.2014, 3 - jõust. 01.06.2014]

§ 3.   Abipolitseiniku varrukaembleem

  Varrukaembleem koosneb politseivapist ja kirjast „ABIPOLITSEINIK”. Varrukaembleemi kõrgus on 105 mm ja laius 85 mm. Politseivapp on 80 mm kõrge ja 65 mm lai. Vapil on sinine (värv 18-4252 TP BLUE ASTER) vapikilp, millel on hõbedane püstine lõvi, esikäppade vahel väike riigivapp. Embleemi ääristus on hõbedane. Kilbi kohal on 20 mm kõrgune hõbedase ääristusega poolkaar, mille sinisel taustal on kuldkollane kiri „ABIPOLITSEINIK” (tähekõrgus 10 mm) (lisa 2).

§ 4.   Abipolitseiniku rinnamärk

  Rinnamärk on ovaalse kujuga ning selle kõrgus on 40 mm ja laius 50 mm. Märgi keskel on sinist värvi politsei embleem, mille kõrgus on 19 mm ja laius 13 mm. Embleemil on hõbedane püstine lõvi, esikäppade vahel väike riigivapp. Embleemi ülemises servas on hõbedane kiri „POLITSEI” (tähekõrgus 2 mm). Kahel pool embleemi on tähed: vasakul pool „A” ja paremal pool „P”, mõlema kõrgus on 14 mm. Märgi allosas on neljakohaline number, mille kõrgus on 10 mm (lisa 3).

§ 5.   Kiri „ABIPOLITSEINIK”

  Kiri „ABIPOLITSEINIK” on hõbedane ja trükitähtedega (Font Swiss 911 Xcm BT). Kirja „ABIPOLITSEINIK” suurus peakattel on 35×120 mm. Kirja „ABIPOLITSEINIK” suurus politsei ohutusvestil on 75×257 mm, sellest hõbedane ääristus 5 mm, sõna on sinisel põhjal.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

§ 7.   Üleminekusäte

  Enne 1. juunit 2014. aastal väljastatud tunnistus kehtib 31. detsembrini 2015. aastal.
[RT I, 20.05.2014, 3 - jõust. 01.06.2014]

Lisa 1 Abipolitseiniku tunnistuse vorm
[RT I, 20.05.2014, 3 - jõust. 01.06.2014]

Lisa 2 Abipolitseiniku varrukaembleem

Lisa 3 Abipolitseiniku rinnamärk

/otsingu_soovitused.json