Teksti suurus:

Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu

Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2015, 4

Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu1

Vastu võetud 18.05.2015 nr 47

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse loetelu rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu.

§ 2.  Hoone liikide loetelu

 (1) Energiamärgis peab olema muu hulgas kasutusotstarbe järgi järgmistel hoonetel, milles on suletud netopinda rohkem kui 500 ruutmeetrit:
 1) hoolekandeasutuste hooned;
 2) ühiselamud;
 3) majutushooned;
 4) toitlustushooned;
 5) büroohooned;
 6) kaubandushooned;
 7) teenindushooned;
 8) terminalid;
 9) meelelahutushooned;
 10) muuseumi- ja raamatukoguhooned;
 11) haridus- ja teadushooned;
 12) haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud kinnipidamiskoha haiglad;
 13) spordihooned.

 (2) Energiamärgis peab olema muu hulgas eraldi kasutataval hoone osal, milles on suletud netopinda rohkem kui 500 ruutmeetrit, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud kasutusotstarbele ja millele on väljastatud iseseisev energiamärgis.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json