Teksti suurus:

Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu

Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2015, 4

Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu1

Vastu võetud 18.05.2015 nr 47

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse loetelu rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu.

§ 2.   Hoone liikide loetelu

  (1) Energiamärgis peab olema muu hulgas kasutusotstarbe järgi järgmistel hoonetel, milles on suletud netopinda rohkem kui 500 ruutmeetrit:
  1) hoolekandeasutuste hooned;
  2) ühiselamud;
  3) majutushooned;
  4) toitlustushooned;
  5) büroohooned;
  6) kaubandushooned;
  7) teenindushooned;
  8) terminalid;
  9) meelelahutushooned;
  10) muuseumi- ja raamatukoguhooned;
  11) haridus- ja teadushooned;
  12) haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud kinnipidamiskoha haiglad;
  13) spordihooned.

  (2) Energiamärgis peab olema muu hulgas eraldi kasutataval hoone osal, milles on suletud netopinda rohkem kui 500 ruutmeetrit, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud kasutusotstarbele ja millele on väljastatud iseseisev energiamärgis.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35).

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json