Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2015, 5

Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord
[RT I, 20.05.2015, 1 - jõust. 23.05.2015]

Vastu võetud 27.06.2011 nr 55
RT I, 28.06.2011, 34
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015
15.05.2015RT I, 20.05.2015, 123.05.2015

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 109 lõike 7 alusel.

§ 1.   Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse taotlemine

  (1) Mootorsõidukijuhi (edaspidi juht) juhendaja tunnistuse (edaspidi juhendaja tunnistus) taotleja peab esitama Maanteeametile juhendaja tunnistuse väljastamiseks:
  1) isikut tõendava dokumendi;
  2) juhiloa, kui liiklusregistris puuduvad andmed kehtiva juhiloa kohta;
  3) juhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt liiklusregistrisse.
[RT I, 20.05.2015, 1 - jõust. 23.05.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid võib esitada Maanteeameti e-teenuste infosüsteemi kaudu.
[RT I, 20.05.2015, 1 - jõust. 23.05.2015]

§ 2.   Juhendaja tunnistuse väljaandmine

  (1) Kui taotleja vastab „Liiklusseaduse” § 109 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustele, väljastab Maanteeamet taotlejale juhendaja tunnistuse. Juhendaja tunnistus on määruse lisa kohane dokument.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Maanteeamet väljastab juhendaja tunnistuse või teatab taotleja nõuetele mittevastavusest ühe tööpäeva jooksul arvates §-s 1 sätestatud dokumentide ja andmete esitamise päevast.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 20.05.2015, 1 - jõust. 23.05.2015]

  (4) Juhendaja tunnistus antakse välja kehtivusega üks aasta.

  (5) Juhendaja tunnistusele kantakse kuni kolme juhendatava nimed.

§ 3.   Juhendaja tunnistuse kehtetuks tunnistamine

  Maanteeamet tunnistab juhendaja tunnistuse kehtetuks, kui selle andmise alus on ära langenud, tunnistus on antud alusetult, tunnistus või selles sisalduv kanne või andmed on võltsitud või on väljastatud uus juhendaja tunnistus.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 4.   Juhendaja tunnistusele kantavate andmete loetelu

  Juhendaja tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) juhendaja kohta: juhendaja ees- ja perekonnanimi, juhendaja isikukood;
  2) tunnistuse väljastamise kohta: tunnistust väljaandev asutus, väljaandeaeg, tunnistuse kehtivusaeg, lubatud mootorsõiduki kategooria;
  3) juhendatava kohta: juhendatava nimi.
[RT I, 20.05.2015, 1 - jõust. 23.05.2015]

Lisa
[Kehtetu - RT I, 20.05.2015, 1 - jõust. 23.05.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json