Teksti suurus:

Riigi kaitsetegevuse kava koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord

Riigi kaitsetegevuse kava koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2016, 11

Riigi kaitsetegevuse kava koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord

Vastu võetud 19.05.2016 nr 56

Määrus kehtestatakse riigikaitseseaduse § 7 lõike 5 alusel.

§ 1.   Kava koostamine

  (1) Riigi kaitsetegevuse kava (edaspidi kava) eesmärk on olemasolevate võimetega tagada riigi julgeolekut ähvardava ohu ennetamine ja tõrjumine ning riigi toimimine selle ajal.

  (2) Kava koostatakse kaheks aastaks ja selle koostamist juhib Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjon (edaspidi julgeolekukomisjon).

  (3) Kava koostamisel lähtutakse riigi julgeoleku ja riigikaitse strateegilistest arengudokumentidest, ohustsenaariumidest ning julgeolekukomisjoni suunistest.

  (4) Kava koostamist ja selles osalevate asutuste koostööd koordineerib Riigikantselei.

§ 2.   Kava sisu

  (1) Kavas esitatakse omavahel seostatuna täidesaatva riigivõimu asutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja muude riigikaitseülesandega juriidiliste isikute riigikaitseülesanded ning nende täitmiseks vajalikud tegevused.

  (2) Kavas nimetatakse riigikaitseülesandeid täitvate asutuste ja isikute olulisemad olemasolevad võimed, mis on vajalikud riigi julgeolekut ähvardava ohu ennetamiseks ja tõrjumiseks ning riigi toimimise tagamiseks selle ajal.

§ 3.   Kava kehtestamine, elluviimine, aruandlus ja hindamine

  (1) Kava kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

  (2) Riigikantselei korraldab kavas esitatud tegevuste elluviimise hindamiseks koostöös ministeeriumidega kava kehtimise jooksul vähemalt ühe õppuse.

  (3) Riigikantselei koostab julgeolekukomisjonile kavas esitatud tegevuste elluviimise hindamise kohta aruande. Selleks on Riigikantseleil õigus saada kavas määratud asutustelt ning isikutelt teavet ja dokumente.

§ 4.   Kava muutmine

  Julgeolekukomisjon võib vajaduse korral algatada kehtiva kava muutmise, ennekõike juhul, kui on vaja muuta olemasolevaid või määrata uusi riigikaitseülesandeid või tegevusi.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hannes Hanso
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json