Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2017, 7

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 15.05.2017 nr 30

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab rahandusminister või tema volitusel ameti peadirektor.“;

2) sõna "kontrolliosakond" asendatakse läbivalt sõnadega "maksuauditi osakond“ vastavas käändes;

3) paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse lauseosa "kui need on rahandusministri kinnitatud ameti struktuuris ette nähtud" lauseosaga "kui need on osakonna põhimääruses ette nähtud".

§ 2. Määrus jõustub 2017. aasta 1. juunil.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json