Teksti suurus:

Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2017, 15

Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega

Vastu võetud 17.05.2017 nr 84

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 71 lõike 3 alusel.

§ 1.  Helme valla piiri muutmine

  Helme valla piiri muudetakse senise Puka valla Soontaga küla territooriumi arvamisega Helme valla koosseisu.

§ 2.  Märjamaa valla piiri muutmine

  Märjamaa valla piiri muudetakse senise Raikküla valla Kõrvetaguse, Pühatu ja Riidaku küla territooriumi arvamisega Märjamaa valla koosseisu.

§ 3.  Rõngu valla piiri muutmine

  Rõngu valla piiri muudetakse senise Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste küla territooriumi arvamisega Rõngu valla koosseisu.

§ 4.  Võnnu valla piiri muutmine

  Võnnu valla piiri muudetakse senise Meeksi valla Järvselja ja Rõka küla territooriumi arvamisega Võnnu valla koosseisu.

§ 5.  Haldusüksuse piiri kaardistamine

  Maa-amet kannab §-des 1‒4 sätestatud haldusüksuse piiri muudatused riigi maakatastri kaardile.

§ 6.  Määruse jõustumine

 (1) Paragrahv 1 jõustub Tõrva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
[jõust. 21.10.2017 - Tõrva valla Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 9]

 (2) Paragrahv 2 jõustub Märjamaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
[jõust. 21.10.2017 - Märjamaa valla Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 6]

 (3) Paragrahv 3 jõustub Elva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
[jõust. 24.10.2017 - Elva valla Valimiskomisjoni 23.10.2017 otsus nr 13]

 (4) Paragrahv 4 jõustub Kastre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
[jõust. 24.10.2017 - Kastre valla Valimiskomisjoni 23.10.2017 otsus nr 16]

Jüri Ratas
Peaminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär