Teksti suurus:

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2017, 18

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

Vastu võetud 17.05.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
  2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. a;
  3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 5. märts 2018. a;
  4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2018. a;
  5) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
  6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
  7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
  8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
  9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
  10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
  11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 4. –7. juuni 2018. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 21. mai 2018. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 22. –23. mai 2018. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2018. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2018. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2018. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

  (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
  3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json