Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Laevaregistri registrinumbrite moodustamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2020, 2

Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Laevaregistri registrinumbrite moodustamise kord” muutmine

Vastu võetud 14.05.2020 nr 21

Määrus kehtestatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 28 lõike 3 alusel.

Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määruses nr 14 „Laevaregistri registrinumbrite moodustamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna „Laevaregistri” sõnadega „Veeteede Ameti peetavate laevaregistrite”;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „laevapereta prahitud laevade registrisse” sõnadega „Veeteede Ameti peetavatesse laevaregistritesse”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json