Teksti suurus:

Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse, ajutiste liputunnistuste ja registrist kustutamise tunnistuse vormid

Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse, ajutiste liputunnistuste ja registrist kustutamise tunnistuse vormid - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2020, 4

Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse, ajutiste liputunnistuste ja registrist kustutamise tunnistuse vormid

Vastu võetud 14.05.2020 nr 22

Määrus kehtestatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 18 lõike 3, § 23 lõike 2 ja § 96 lõike 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse järgmised tunnistuste vormid:
  1) laevapereta prahitud laeva liputunnistuse vorm (lisa1);
  2) laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse vorm (lisa 2);
  3) ajutise liputunnistuse vorm (lisa 3);
  4) laevapereta prahitud laeva registrist kustutamise tunnistuse vorm (lisa 4).

§ 2.  Tunnistuste kirjeldus

  (1) Tunnistus vormistatakse määruse vastavas lisas kehtestatud vormi kohaselt A4 formaadis turvaelementidega helesinisele plangile, mille taustatrükis on Veeteede Ameti embleem ja mille esiküljel on väikese riigivapi kujutis ja kordumatu kontrollarv.

  (2) Tunnistuse esilehe vasakpoolsesse alaossa pannakse reljeefpitseri jaoks plangi värvitoonist erinevat värvi kleebis. Kleebisele vajutatakse reljeefpitser.

  (3) Tunnistus lamineeritakse.

§ 3.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. septembri 2007. a määrus nr 74 „Laevapileti ja ajutise liputunnistuse vorm”;
  2) teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määrus nr 28 „Laeva registrist kustutamise tunnistuse vormi kinnitamine”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse vorm

Lisa 2 Laevapereta prahitud laeva ajutise liputunnistuse vorm

Lisa 3 Ajutise liputunnistuse vorm

Lisa 4 Laevapereta prahitud laeva registrist kustutamise tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json