Teksti suurus:

Riigihalduse ministri määruste muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2020, 28

Riigihalduse ministri määruste muutmine

Vastu võetud 16.05.2020 nr 22

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 27. veebruari 2020. a määruse nr 8 „Setomaa programm” muutmine

Riigihalduse ministri 27. veebruari 2020. a määruse nr 8 „Setomaa programm” § 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Lõikes 4 nimetatud tähtaega võib pikendada kuni kuue kuu võrra, kui taotlejast mitteoleneval põhjusel projekti käigus ilmnenud ootamatu takistuse, eriolukorra või muu erakorralise seisukorra tõttu ei ole võimalik sellest tähtajast kinni pidada.”.

§ 2.  Riigihalduse ministri 27. veebruari 2020. a määruse nr 9 „Peipsiveere programm” muutmine

Riigihalduse ministri 27. veebruari 2020. a määruse nr 9 „Peipsiveere programm” § 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Lõikes 4 nimetatud tähtaega võib pikendada kuni kuue kuu võrra, kui taotlejast mitteoleneval põhjusel projekti käigus ilmnenud ootamatu takistuse, eriolukorra või muu erakorralise seisukorra tõttu ei ole võimalik sellest tähtajast kinni pidada.”.

§ 3.  Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm” muutmine

Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm” § 12 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Lõikes 1 nimetatud abikõlblikkuse perioodi kestust võib toetuse saaja taotluse alusel pikendada kuni kuue kuu võrra, kui toetuse saajast mitteoleneval põhjusel projekti käigus ilmnenud ootamatu takistuse, eriolukorra või muu erakorralise seisukorra tõttu ei ole võimalik sellest tähtajast kinni pidada.

(4) Lõikes 3 nimetatud tähtaja pikendamise taotlus esitada maakondlikule arendusorganisatsioonile hiljemalt kümme tööpäeva enne abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva.”.

§ 4.  Riigihalduse ministri 5. oktoobri 2018. a määruse nr 37 „Toetuse andmise tingimused Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 5. oktoobri 2018. a määruses nr 37 „Toetuse andmise tingimused Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Seadmete või masinate rentimine on lubatud projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul jääkväärtuseta kapitalirendi vormis, kui liisinguandja on krediidiasutuste seaduse alusel tegutsev krediidi- või finantseerimisasutus.”;

2) paragrahvi 7 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Nimetatud tähtaega võib toetuse saaja taotlusel ja põhjendatud juhul kuni 18 kuu võrra pikendada.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json