Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2020, 33

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.05.2020 otsus nr 574

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.05.2020

Elektroonilise side seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva seaduse § 87 lõigetes 21 ja 22 nimetatud juhul seab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet sagedusloa tingimuseks kohustuse kasutada sidevõrgus üksnes sellist riist- ja tarkvara, mille suhtes on teavitamiskohustus täidetud või mille kohta on antud kasutamise luba vastavalt eelnimetatud lõigetele.”;

2) paragrahvi 87 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Vabariigi Valitsus võib riigi julgeoleku tagamiseks kehtestada sideettevõtjale kohustuse teavitada sidevõrgus kasutatavast riist- ja tarkvarast. Teavitamise kohustuse ja teavitamise korra kehtestab ning asutuse, keda tuleb teavitada, määrab Vabariigi Valitsus määrusega.

(22) Vabariigi Valitsus võib riigi julgeoleku tagamiseks kehtestada sideettevõtjale kohustuse taotleda sidevõrgu riist- ja tarkvara kasutamiseks luba. Loa taotlemise kohustuse ja loa taotlemise korra kehtestab ning loa andja määrab Vabariigi Valitsus määrusega.”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json