Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 27. septembri 2021. a määruse nr 25 „Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi põhimäärus" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2022, 3

Haridus- ja teadusministri 27. septembri 2021. a määruse nr 25 „Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 18.05.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1.   Haridus- ja teadusministri 27. septembri 2021. a määruse nr 25 „Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi põhimäärus" muutmine

  Haridus- ja teadusministri 27. septembri 2021. a määruses nr 25 „Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõna „gümnaasium“ tekstiga „põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena, kusjuures põhikoolis võib õpe toimuda kas kõikides põhikooliklassides või üksnes mõnes järjestikuses gümnaasiumile eelnevas klassis.“;
  2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli tegevuse eesmärk on pakkuda võimalust omandada heatasemeline põhiharidus ja üldkeskharidus õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas.“;
  3) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Koolis omandatakse põhiharidust ja üldkeskharidust statsionaarses ja mittestatsionaarses õppes.
(2) Õpingute alusdokumendiks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2 alusel kehtestatud „Põhikooli riikliku õppekava“ ja „Gümnaasiumi riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava.“.

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json