Teksti suurus:

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2012, 3

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” muutmine

Vastu võetud 15.06.2012 nr 22

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruses nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” (RT I, 07.12.2010, 5) tehakse järgmine muudatus:
määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json