Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2014 otsus nr 452

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.06.2014

Kodakondsuse seaduse § 35 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isiku suhtes, kes taotleb pärast 15-aastaseks saamist Eesti kodakondsust ja on enne 15-aastaseks saamist viibinud Eestis vähemalt kaheksa aastat, sõltumata sellest, kas tal on olnud sellel ajal elamisluba või elamisõigus või mitte, ning kes ei vasta käesoleva seaduse § 6 punktides 2, 21 ja 22 sätestatud tingimustele, kohaldatakse nimetatud tingimuste asemel järgmisi tingimusi:
1) ta ei ole asunud püsivalt elama teise riiki;
2) ta omab Eesti kodakondsuse andmise ajal kehtivat elamisluba või elamisõigust ja
3) ta on elanud Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel kuus kuud pärast Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse registreerimisele järgnevat päeva.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json