Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses Teabeameti nime muutmisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2017, 1

Siseministri määruste muutmine seoses Teabeameti nime muutmisega

Vastu võetud 12.06.2017 nr 25

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 13 lõike 1, riigipiiri seaduse § 84 lõike 1, ja välismaalaste seaduse § 102 lõike 1 alusel.

§ 1.   Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” § 19 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „Teabeametil” sõnaga „Välisluureametil”.

§ 2.   Siseministri 11. augusti 2010. a määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” muutmine

Siseministri 11. augusti 2010. a määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu” § 18 lõikes 3 asendatakse sõna „Teabeameti” sõnaga „Välisluureameti”.

§ 3.   Siseministri 10. detsembri 2015. a määruse nr 71 „Viisaregistri põhimäärus” muutmine

Siseministri 10. detsembri 2015. a määruse nr 71 „Viisaregistri põhimäärus” § 20 lõikes 4 asendatakse sõna „Teabeameti” sõnaga „Välisluureameti”.

§ 4.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json