Teksti suurus:

Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2017, 11

Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele

Vastu võetud 15.06.2012 nr 8
RT I, 22.06.2012, 1
jõustumine 01.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2014RT I, 18.12.2014, 1221.12.2014, rakendatakse alates 01.12.2014
13.06.2017RT I, 20.06.2017, 323.06.2017

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 110 lõike 2 ja päästeteenistuse seaduse § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.   Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja neile kinnitatud teenistusastmed

  (1) Sisekaitseakadeemia ametikohad, mida võidakse täita politseiametnikega ning ametikohtadele kinnitatud teenistusastmed on järgmised:

1) direktori asetäitja juhi ametikoha politseimajori, politseikolonelleitnanti, politseikoloneli teenistusaste;

2)

õppetooli juhataja-professor, õppetooli juhataja-dotsent, õppetooli juhataja-lektor, teenistuskoerte koolituskeskuse juht

juhi ametikoha politseikapteni, politseimajori, politseikolonelleitnanti teenistusaste;

3)

professor, dotsent, lektor, nõunik,
teenistuskoerte koolituskeskuse peaspetsialistpeaspetsialisti ametikoha teenistusastmed;

4)

assistent, õpetaja, täiendusõppe juhtivspetsialist, tasemeõppe juhtivspetsialist, õppedistsipliini juhtivspetsialist,
teenistuskoerte koolituskeskuse instruktorjuhtivspetsialisti ametikoha teenistusastmed;

5)

õppedistsipliini vanemspetsialist, relvur

vanemspetsialisti ametikoha teenistusastmed.


[RT I, 18.12.2014, 12 - jõust. 21.12.2014, rakendatakse alates 01.12.2014]

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud ametikohale nimetatakse politseiametnik, kellel on sellele ametikohale kinnitatud teenistusastmest kõrgem teenistusaste, siis säilitatakse talle kõrgem teenistusaste.

§ 2.   Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele

  Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ametikohad vastavad järgmistele päästeteenistujate ametinimetustele:

1) direktor – päästedirektor;

2)

direktori asetäitja, õppetooli juhataja-professor, professor, õppetooli juhataja-lektor,
õppetooli juhataja-kutseõpetaja, õppetooli juhataja-assistent, keskuse juhataja


– päästepealik;

3)

peaspetsialist, dotsent, lektor

– päästepeaspetsialist;

4)

kutseõpetaja, assistent, täiendusõppe juhtivspetsialist, tasemeõppe juhtivspetsialist

– päästejuhtivspetsialist;

5)

vanemspetsialist

– päästevanemspetsialist;

6)

päästevahendite spetsialist

– päästespetsialist.


[RT I, 20.06.2017, 3 - jõust. 23.06.2017]

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2012. a.

/otsingu_soovitused.json