Teksti suurus:

Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2018, 3

Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 14.06.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 4 lõike 3, § 8 lõike 22, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõike 2, § 76 lõike 4, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel.

Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määrust nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Supereliit-emataim ja sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjal, mis ei vasta sordikirjeldusele, ja nende sordita pookealus, mida ei ole säilitatud supereliit-emataime ja sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjali säilitamiseks ette nähtud nõude kohaselt või mis ei vasta supereliit-emataime ja sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjali kohta kehtestatud kvaliteedi nõuetele või mille tootmiseks kasutatav muld või kasvusubstraat ei vasta selle kohta kehtestatud nõudele, kõrvaldatakse nõuetekohaste supereliit-emataimede ning nõuetekohase supereliit-paljundusmaterjali hulgast.

(12) Lõike 11 kohaselt kõrvaldatud supereliit-emataime, sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjali ja nende sordita pookealuse suhtes võetakse võimaluse korral kasutusele asjakohased meetmed, et tagada supereliit-emataime, sellest toodetud paljundusmaterjali ja nende sordita pookealuse vastavus nende kohta kehtestatud nõuetele.

(13) Lõike 11 kohaselt kõrvaldatud supereliit-emataime, sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjali ja nende sordita pookealust, mida ei ole võimalik asjakohaste meetmete kasutusele võtmisega viia supereliit-emataime, supereliit-paljundusmaterjali ja nende sordita pookealuse kohta kehtestatud nõuetega vastavusse, võib kasutada eliit-, sertifitseeritud või CAC-materjalina, kui need vastavad selles määruses asjaomaste kategooriate kohta kehtestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 7 lõiked 7–9 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Eliitemataim ja sellest toodetud eliitpaljundusmaterjal, mis ei vasta sordikirjeldusele, ja nende sordita pookealus, mida ei ole säilitatud eliitemataime ja sellest toodetud eliitpaljundusmaterjali säilitamiseks ette nähtud nõude kohaselt või mis ei vasta eliitemataime ja sellest toodetud eliitpaljundusmaterjali kohta kehtestatud kvaliteedi nõuetele või mille tootmiseks kasutatav muld või kasvusubstraat ei vasta selle kohta kehtestatud nõudele, kõrvaldatakse nõuetekohaste eliitemataimede ning nõuetekohase eliitpaljundusmaterjali hulgast.

(8) Lõike 7 kohaselt kõrvaldatud eliitemataime, sellest toodetud eliitpaljundusmaterjali ja nende sordita pookealuse suhtes võetakse võimaluse korral kasutusele asjakohased meetmed, et tagada eliitemataime, sellest toodetud paljundusmaterjali ja nende sordita pookealuse vastavus nende kohta kehtestatud nõuetele.

(9) Lõike 7 kohaselt kõrvaldatud eliitemataime, sellest toodetud eliitpaljundusmaterjali ja nende sordita pookealust, mida ei ole võimalik asjakohaste meetmete kasutusele võtmisega viia eliitemataime, eliitpaljundusmaterjali ja nende sordita pookealuse kohta kehtestatud nõuetega vastavusse, võib kasutada sertifitseeritud või CAC-materjalina, kui need vastavad selles määruses asjaomaste kategooriate kohta kehtestatud nõuetele.”;

3) paragrahvi 8 olemasolev tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

„(2) Sertifitseeritud emataim, sellest toodetud sertifitseeritud paljundusmaterjal, mis ei vasta sordikirjeldusele, ja nende sordita pookealus, mida ei ole säilitatud sertifitseeritud emataime ja sellest toodetud sertifitseeritud paljundusmaterjali säilitamiseks ette nähtud nõude kohaselt või mis ei vasta sertifitseeritud emataime ja sellest toodetud sertifitseeritud paljundusmaterjali kohta kehtestatud kvaliteedi nõuetele või mille tootmiseks kasutatav muld või kasvusubstraat ei vasta selle kohta kehtestatud nõudele, kõrvaldatakse nõuetekohaste sertifitseeritud emataimede ning nõuetekohase sertifitseeritud paljundusmaterjali hulgast.

(3) Lõike 2 kohaselt kõrvaldatud sertifitseeritud emataime, sellest toodetud sertifitseeritud paljundusmaterjali ja nende sordita pookealuse suhtes võetakse võimaluse korral kasutusele asjakohased meetmed, et tagada sertifitseeritud emataime, sellest toodetud paljundusmaterjali ja nende sordita pookealuse vastavus nende kohta kehtestatud nõuetele.

(4) Lõike 2 kohaselt kõrvaldatud sertifitseeritud emataime, sellest toodetud sertifitseeritud paljundusmaterjali ja nende sordita pookealust, mida ei ole võimalik asjakohaste meetmete kasutusele võtmisega viia sertifitseeritud emataime, sertifitseeritud paljundusmaterjali ja nende sordita pookealuse kohta kehtestatud nõuetega vastavusse, võib kasutada CAC-materjalina, kui need vastavad selles määruses asjaomastele CAC-materjali kohta kehtestatud nõuetele.”;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Krüosäilitatud CAC-materjalil ei pea hindama Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate esinemist.”;

5) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõna „ nõuetekohasuse” sõnaga „nõuetekohaseks”;

6) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sortide tunnused

/otsingu_soovitused.json