Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2019, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.06.2019 otsus nr 463

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2019

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Eestis varem tarbimisse lubatud ja seejärel teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba Eestis uuesti tarbimisse lubamisel kohaldatakse selle esmakordsel tarbimisse lubamisel kehtinud aktsiisimäära.”;

2) paragrahvi 46 lõike 1 esimeses lauses asendatakse arv „16,92” arvuga „12,70”;

3) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse arv „84,41” arvuga „63,35”;

4) paragrahvi 46 lõikes 6 asendatakse arv „25,08” arvuga „18,81”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json