Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 „Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2020, 7

Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 „Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 45

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 „Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruses nr 199 „Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ministeeriumi valitsemisalas on Haridus- ja Noorteamet, Keeleamet ning Rahvusarhiiv.”;

2) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Ministeeriumi osakonnad on:
1) alus- ja põhihariduse osakond;
2) analüüsiosakond;
3) Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond;
4) hariduskorralduse osakond;
5) haridusvõrgu osakond;
6) keeleosakond;
7) keskhariduse osakond;
8) kommunikatsiooniosakond;
9) kõrghariduse osakond;
10) noorteosakond;
11) rahandusosakond;
12) riigikoolide osakond;
13) siseauditiosakond;
14) teadusosakond;
15) täiskasvanuhariduse osakond;
16) välishindamisosakond;
17) õigusosakond;
18) üldosakond.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json