Teksti suurus:

Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 157

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2020, 17

Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 157

Vastu võetud 18.06.2020


Eesti Vabariigi Maaeluministeerium, registrikoodiga 70000734, (edaspidi ministeerium), keda esindab maaeluminister Arvo Aller, kes tegutseb Maaeluministeeriumi põhimääruse alusel

ja

Maaelu Edendamise Sihtasutus, registrikoodiga 90000245, (edaspidi sihtasutus), keda esindab juhatuse esimees Raul Rosenberg, kes tegutseb põhikirja alusel,

edaspidi nimetatakse koos „pooled”, lepivad kokku 29. jaanuaril 2016. a sõlmitud halduslepingu nr 10 (edaspidi nimetatud haldusleping) punkti 13.1 alusel halduslepingu muutmises alljärgnevalt:


1. Halduslepingu lisasse 2 lisatakse punkt 3.71, mis sõnastatakse järgnevalt:

„3.71. Tulenevalt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisist ja sellest tulenenud eriolukorrast on sihtasutusel tagasiulatuvalt alates 2020. aasta aprillist õigus taotluse alusel vastavalt laenu tagatise suurusele alandada laenulepingute intressi kuni kaheks aastaks nii, et intress ei oleks väiksem kui 1% + EKP määr. Intressi määramisel lähtub sihtasutus viite- ja diskontomäärade teatises kirjeldatud metoodikast ja sihtasutuse COVID-19 meetmete hinnastamispoliitikast. Intressi alandamisega võib laenusaajale kaasneda abi.”

2. Halduslepingu lisasse 3 lisatakse punkt 3.71, mis sõnastatakse järgnevalt:

„3.71. Tulenevalt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisist ja sellest tulenenud eriolukorrast on sihtasutusel tagasiulatuvalt alates 2020. aasta aprillist õigus taotluse alusel vastavalt laenu tagatise suurusele alandada laenulepingute intressi kuni kaheks aastaks nii, et intress ei oleks väiksem kui 1% + EKP määr. Intressi määramisel lähtub sihtasutus viite- ja diskontomäärade teatises kirjeldatud metoodikast ja sihtasutuse COVID-19 meetmete hinnastamispoliitikast. Intressi alandamisega võib laenusaajale kaasneda abi.”

3. Käesolev leping on rahastamislepingu nr 10, 22. detsembril 2016. a sõlmitud rahastamislepingu muutmise lepingu nr 346, 4. jaanuaril 2018. a sõlmitud rahastamislepingu muutmise lepingu nr 3, 16. augustil 2018. a sõlmitud rahastamislepingu muutmise lepingu nr 201, 26. juunil 2019. a sõlmitud rahastamislepingu muutmise lepingu nr 178 ja 21. veebruaril 2020. a sõlmitud rahastamislepingu muutmise lepingu nr 49 lahutamatu osa.

4. Käesolev leping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas ja on sõlmitud tähtajatult.


Poolte andmed:

   

Maaeluministeerium

Maaelu Edendamise Sihtasutus

registrinumber 70000734

registrikood 90000245

Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn

Oru 21, 71003 Viljandi

Telefon 6256107

Telefon 6484064

Faks 6256200

Faks 6484065

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

_____________________

_____________________

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Aller

Raul Rosenberg

Maaeluminister

Juhatuse liige

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json