Teksti suurus:

Rahandusministri 13. oktoobri 2010. a määruse nr 51 „Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 20.07.2021, 4

Rahandusministri 13. oktoobri 2010. a määruse nr 51 „Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord” muutmine

Vastu võetud 16.07.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse võlaõigusseaduse § 406 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 13. oktoobri 2010. a määruses nr 51 „Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui lõikes 3 nimetatud arvutustes kasutatavaid ajavahemikke ei ole võimalik väljendada täisnädalates, -kuudes või -aastates, väljendatakse ajavahemik kohaldades ühte või mitut järgmist:
1) võetakse arvesse kõik päevad, sealhulgas nädalavahetused ja pühad;
2) võrdsed perioodid koos päevadega loendatakse eest tahapoole kuni kasutusele võetud krediidi esimese väljamakse kuupäevani;
3) päevadest koosneva perioodi pikkuse saamiseks jäetakse esimene päev välja ja viimane päev arvatakse sisse ning perioodi pikkus väljendatakse aastates, jagades kõnealuse perioodi täisaasta päevade arvuga (365 või 366 päeva), loendades eest tahapoole alates viimasest päevast kuni eelneva aasta sama päevani.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Määruse kohaldamine

Määruse § 3 lõiget 31 kohaldatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist sõlmitavatele krediidilepingutele.”.

Maris Lauri
Justiitsminister rahandusministri ülesannetes

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json