Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 20.07.2022, 3

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.07.2022 nr 72

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruses nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) töösuhete ja töökeskkonna osakonna põhiülesanne on kavandada ja koordineerida tööpoliitikat ning korraldada selle elluviimist. Osakonnal on juhtiv roll töösuhete, sealhulgas individuaalsete ja kollektiivsete töötingimuste ning ohutu ja tervisliku töökeskkonna arendamisel, samuti nende poliitikavaldkondadega seotud kulutuste ja hüvitiste kujundamisel;”;

2) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

„26) pensionipoliitika ja piiriülese sotsiaalkindlustuse osakonna põhiülesanne on kavandada ja koordineerida pensionipoliitikat ning korraldada selle elluviimist. Osakond koordineerib ka riigisisest ja piiriülest sotsiaalkindlustust. Osakonnal on juhtiv roll pensionäridele adekvaatse sissetuleku tagamiseks jätkusuutliku pensionisüsteemi kujundamisel ning sotsiaalkindlustushüvitiste ja -toetuste riigisisesel ja piiriülesel koordineerimisel, et tagada tervikvaade sotsiaalkindlustusskeemide eesmärkidest ja mõjudest.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister tervise- ja tööministri ülesannetes

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json