Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2011, 5

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas" muutmine

Vastu võetud 15.09.2011 nr 78

Määrus kehtestatakse "Söödaseaduse" § 4 lõike 6 alusel.

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrust nr 66 „Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas” (RTL 2007, 39, 665; RT I 2010, 42, 253) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Soovimatu aine sisaldus söödas ei tohi ületada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22) I lisas kehtestatud piirmäära.

(2) Soovimatu aine sisalduse häirekünnis söödas on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ II lisas.”;

2) määruse normitehnilist märkust 1 täiendatakse pärast teksti „direktiiviga 2010/6/EL (ELT L 37, 10.02.2010, lk 29–32)” tekstiga „, määrusega (EL) nr 574/2011 (ELT L 159, 17.06.2011, lk 7–24)”;

3) määruse lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler