Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 “Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2013, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 “Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine

Vastu võetud 18.09.2013 nr 55

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 25 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 “Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:
“(5) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus broneerida Eesti registrisse kandmisele kuuluva veesõiduki raadiosaatjale ajutiselt kuni kolmeks kuuks kutsung, liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood (MMSI) ja/või selektiivkutsung enne veesõiduki raadioloa väljastamist.
(6) Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus broneering tühistada, kui käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel vastava broneeringu saanud isik või tema esindaja ei esita Tehnilise Järelevalve Ametile sagedusloa taotlust ja dokumente veesõiduki Eesti registrisse kandmise kohta ajutise broneeringuaja jooksul.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json