Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2005. a määruse nr 148 „Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2013, 16

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2005. a määruse nr 148 „Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 19.09.2013 nr 139

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 80 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2005. a määruses nr 148 „Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse lauseosa „imikute toitesegude ja fenüülalaniini mittesisaldavate toitainete“ lauseosaga „meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ette nähtud eritoitude“;

2) paragrahvi 7 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ette nähtud eritoit (edaspidi eritoit), mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa.“;

3) paragrahvi 8 lõike 9 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) pakendi hinnakokkuleppega kehtestatud hind.“;

4) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud juurdepääsupiiranguga andmed ravimpreparaatide hinnakokkuleppega kehtestatud hindade kohta.

(2) Registrisse kantud juurdepääsupiiranguta andmed on kõigile isikutele kättesaadavad ja avaldatud masintöödeldaval kujul vastutava töötleja veebilehel ning X-tee liidese kaudu.“;

5) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Juurdepääsupiiranguga andmed on kättesaadavad ainult X-tee liidese kaudu.“.

Andrus Ansip
Peaminister

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json