Teksti suurus:

Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2016, 7

Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras

Vastu võetud 15.09.2016 nr 95

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 105 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sekkumistasemed kiireloomuliste kaitsemeetmete rakendamiseks

  (1) Sekkumistasemel 10 millisiivertit tuleb kaaluda kiirgusdoosi ärahoidmiseks varjumist, s.o inimeste püsimist ehitises kuni kaks päeva, et nõrgendada radioaktiivsest pilvest või maapinnale sadenenud radioaktiivsest ainest põhjustatud kiiritust.

  (2) Sekkumistasemel 50 millisiivertit tuleb kaaluda kiirgusdoosi ärahoidmiseks evakueerimist, s.o inimeste kiiret eemaldamist kuni üheks nädalaks kiirgusohtlikust piirkonnast.

  (3) Sekkumistasemel 10 milligreid lastel, 100 milligreid täiskasvanutel ja 1 grei üle 50-aastastel tuleb kaaluda kiirgusdoosi ärahoidmiseks kaitsemeetmena joodiprofülaktikat, s.o kilpnäärme küllastamist stabiilse joodiga, et vältida kilpnäärmesse radioaktiivse joodi kogunemist.

§ 2.  Sekkumistasemed pikaajaliste kaitsemeetmete rakendamiseks

  (1) Ümberpaigutamist, s.o inimeste radioaktiivselt saastunud maa-alalt äraviimist kuni üheks aastaks, tuleb kaaluda juhul, kui eemaloleku esimese 30 päeva jooksul välditakse rohkem kui 30millisiivertist efektiivdoosi.

  (2) Ümberasustamist, s.o elanike alalist ümberpaigutamist, tuleb kaaluda juhul, kui ümberasustamata jätmisel ületaks elaniku efektiivdoos elu jooksul 1 siiverti.

  (3) Lõikes 1 sätestatud kaitsemeetme rakendamine lõpetatakse, kui tagasipöördumisele järgneva 30 päeva jooksul ei ületa elaniku saadav efektiivdoos 10 millisiivertit ja elu jooksul saadav efektiivdoos ei ületa 1 siivertit.

§ 3.  Toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse tegutsemistasemed

  Toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse tegutsemistasemed on sätestatud nõukogu määruse (Euratom) 2016/52, millega kehtestatakse toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra puhul ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 3954/87 ja komisjoni määrused (Euratom) nr 944/89 ja (Euratom) nr 770/90, I–III lisas.

§ 4.  Hädaolukorrakiirituse piirmäär

  (1) Sekkumises osaleva vabatahtliku ühe aasta jooksul saadud hädaolukorrakiirituse efektiivdoosi piirmäär on 20 millisiivertit. Seda piirmäära võib erandkorras ületada juhul, mis on seotud otseselt inimelu päästmisega või tegevusega, mis hoiab ära potentsiaalsed inimkaotused, eeldusel, et sekkumises osaleva vabatahtliku ühe aasta jooksul saadud hädaolukorrakiirituse efektiivdoos ei ületa 500 millisiivertit.

  (2) Lõikes 1 nimetatud piirmäära võimalikust ületamisest tuleb sekkumises osalevat vabatahtlikku eelnevalt informeerida ning teavitada teda olemasolevatest kaitsemeetmetest ja võimalikest tagajärgedest tema tervisele.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json