Teksti suurus:

Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõuta

Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõuta - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2016, 8

Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alused ja väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral kiirgustegevusluba ei nõuta1

Vastu võetud 15.09.2016 nr 96

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 68 lõike 5 alusel.

§ 1.  Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamise alus ja väljaarvamistasemed

  (1) Radionukliidide väljaarvamistasemete tuletamisel võetakse arvesse, et kiirgustegevuse tagajärjel saadava kiirituse efektiivdoos elanikule ei tohi ületada 30 mikrosiivertit aastas.

  (2) Radionukliidide väljaarvamistasemed, millest väiksema väärtuse korral ei ole tegevuseks vaja kiirgustegevusluba, on kehtestatud lisas.

  (3) Lisas nimetamata radionukliidide asjakohased väljaarvamistasemed, sealhulgas aktiivsuse ja aktiivsuskontsentratsiooni väärtused, määrab Keskkonnaamet, arvestades lõikes 1 sätestatud tingimust.

§ 2.  Väljaarvamise alused

  (1) Tegevuse võib täiendava kontrollimiseta välja arvata, kui isiku tegevuse osana mis tahes ajahetkel tema valduses olevate radionukliidide aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon ei ületa lisa 3. või 4. veerus esitatud väärtusi.

  (2) Mitme radionukliidi korral segu või eraldi ainete kujul kehtib väljaarvamiseks tingimus, et iga radionukliidi i olemasoleva aktiivsuse Ai ja lisas esitatud väljaarvamistaseme väärtuse A0i suhete summa on väiksem kui 1:

  (3) Tegevuse võib välja arvata ka juhul, kui asjaomaste radionukliidide aktiivsused või aktiivsuskontsentratsioonid ületavad lisas sätestatud väärtusi, kuid täidetud on § 1 lõikes 1 nimetatud tingimus ning kiirgusohutushinnangu alusel on väljaarvamine majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnategureid arvesse võttes parim lahendus.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2016. a.


1 EL Nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (ELT L 159, 29.06.1996, lk 1)

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Radionukliidide väljaarvamistasemed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json