Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2017, 1

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 14.09.2017 nr 67

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruses nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse punktidega 210–218 järgmises sõnastuses:

„210. Jõgeva maakonna Jõgeva valla ja Puurmani valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

211. Jõgeva maakonna Jõgeva valla ja Pajusi valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

212. Jõgeva maakonna Mustvee linna (asustusüksusena) ja Torma valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

213. Põlva maakonna Värska valla ja Võru maakonna Misso valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

214. Rapla maakonna Märjamaa valla ja Raikküla valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

215. Tartu maakonna Võnnu valla ja Meeksi valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

216. Tartu maakonna Rõngu valla ja Valga maakonna Puka valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

217. Valga maakonna Otepää valla ja Palupera valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

218. Valga maakonna Helme valla ja Puka valla külade lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.”;

2) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Jõgeva maakonna Jõgeva valla külade nimistut pärast sõna „Endla” sõnadega „Härjanurme”, „Jõune” ja „Kaave” ning pärast sõna „Pedja” sõnaga „Pööra” ja pärast sõna „Rohe” sõnaga „Saduküla”;

3) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Põlva maakonna Värska valla külade nimistut enne sõna „Koidula” sõnaga „Hindsa”, pärast sõna „Kolossova” sõnaga „Koorla”, pärast sõna „Korela” sõnaga „Kossa”, pärast sõna „Kremessova” sõnaga „Kriiva”, pärast sõna „Kundruse” sõnaga „Leimani”, pärast sõna „Lutepää” sõnaga „Lüta”, pärast sõna „Matsuri” sõnaga „Mokra”, pärast sõna „Mokra” sõnaga „Määsi”, pärast sõna „Määsovitsa” sõnaga „Napi”, pärast sõna „Popovitsa” sõnaga „Pruntova”, pärast sõna „Pruntova ” sõnaga „Põrstõ”, pärast sõna „Saabolda” sõnaga „Saagri”, pärast sõna „Säpina” sõnaga „Tiastõ”, pärast sõna „Tiastõ ” sõnaga „Tiilige”, pärast sõna „Tonja ” sõnaga „Toodsi” ja pärast sõna „Treski” sõnaga „Tserebi”;

4) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Rapla maakonna Märjamaa valla külade nimistut pärast sõna „Kõrtsuotsa” sõnaga „Kõrvetaguse”, pärast sõna „Rassiotsa” sõnaga „Riidaku” ja pärast sõna „Päädeva” sõnaga „Pühatu”;

5) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Tartu maakonna Võnnu valla külade nimistut pärast sõna „Issaku” sõnaga „Järvselja” ja pärast sõna „Rookse” sõnaga „Rõka”;

6) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Tartu maakonna Rõngu valla külade nimistut pärast sõna „Külad” sõnaga „Aakre”, pärast sõna „Lossimäe” sõnadega „Palamuste” ja „Pedaste”, pärast sõna „Piigandi” sõnadega „Purtsi” ja „Pühaste” ning pärast sõna „Rannaküla” sõnaga „Rebaste”;

7) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Valga maakonna Otepää valla külade nimistut pärast sõna „Kääriku” sõnadega „Lutike”, „Makita” ja „Miti”, pärast sõna „Märdi” sõnadega „Neeruti” ja „Nõuni”, pärast sõna „Pilkuse” sõnaga „Päidla” ja pärast sõna „Raudsepa” sõnaga „Räbi”;

8) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Valga maakonna Helme valla külade nimistut pärast sõna „Roobe” sõnaga „Soontaga”;

9) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Jõgeva maakonna Pajusi valla külade nimistust jäetakse välja sõna „Kaave”;

10) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Jõgeva maakonna Puurmani valla külade nimistust jäetakse välja sõnad „Härjanurme”, „Jõune”, „Pööra” ja „Saduküla”;

11) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Jõgeva maakonna Torma valla külade nimistust jäetakse välja sõna „Võtikvere”;

12) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Võru maakonna Misso valla külade nimistust jäetakse välja sõnad „Hindsa”, „Koorla”, „Kossa”, „Kriiva”, „Leimani”, „Lütä”, „Mokra”, „Määsi”, „Napi”, „Pruntova”, „Põrstõ”, „Saagri”, „Tiastõ”, „Tiilige”, „Toodsi” ja „Tserebi”;

13) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Põlva maakonna Meeksi valla külade nimistust jäetakse välja sõnad „Järvselja” ja „Rõka”;

14) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Rapla maakonna Raikküla valla külade nimistust jäetakse välja sõnad „Kõrvetaguse”, „Riidaku” ja „Pühatu”;

15) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Valga maakonna Palupera valla külade nimistust jäetakse välja sõnad „Lutike”, „Makita”, „Miti”, „Neeruti”, „Nõuni”, „Päidla” ja „Räbi”;

16) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Valga maakonna Puka valla külade nimistust jäetakse välja sõnad „Aakre”, „Palamuste”, „Pedaste”, „Purtsi”, „Pühaste” ja „Rebaste”;

17) määruse lisas „Asustusüksuste nimistu” Valga maakonna Puka valla külade nimistust jäetakse välja sõna „Soontaga”.

§ 2.   Lahkmejoonte muutmine katastrikaardil

Maa-amet registreerib katastrikaardil asustusüksuste lahkmejoontes läbivalt § 1 punktides 2‒17 nimetatud muudatused.

§ 3.   Määruse rakendamine

Käesolevat määrust rakendatakse asjaomaste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punktid 2, 9 ja 10 jõustuvad Jõgeva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

  (2) Paragrahvi 1 punktid 3 ja 12 jõustuvad Setomaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

  (3) Paragrahvi 1 punktid 4 ja 14 jõustuvad Märjamaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

  (4) Paragrahvi 1 punktid 5 ja 13 jõustuvad Kastre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

  (5) Paragrahvi 1 punktid 6 ja 16 jõustuvad Elva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

  (6) Paragrahvi 1 punktid 7 ja 15 jõustuvad Otepää Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

  (7) Paragrahvi 1 punktid 8 ja 17 jõustuvad Tõrva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

  (8) Paragrahvi 1 punkt 11 jõustub Mustvee Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json