Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2017, 8

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmine

Vastu võetud 18.09.2017 nr 140

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määrust nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõna „Ühenduse” sõnaga „Liidu”;

2) paragrahvid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tauriini ja guaraana kasutamine alkohoolsete jookide koostises on keelatud.”;

4) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Puuvilja- ja marjavein (edaspidi puuviljavein) on kääritamise teel saadud alkohoolne jook, mis on valmistatud marjade, puuviljade või muust taimse materjali mahlast, kontsentreeritud mahlast, tõmmismahlast või püreest.”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Puuviljaliköörvein on puuviljavein, millele on kangendamise eesmärgil lisatud üksnes puuvilja- ja marjaveinist valmistatud destillaati ja mille tegelik etanoolisisaldus on 14–22 (kaasa arvatud) mahuprotsenti.”;

6) paragrahvi 5 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Siider on alkohoolne jook, mis on valmistatud õunamahla või kontsentreeritud õunamahla lahjendamisel saadud mahla või nimetatud mahlade segu täielikul või osalisel kääritamisel. Siidri valmistamisel võib lisada piiratud koguses pirnimahla, vett ja suhkrutooteid enne või pärast kääritamist ning värsket või kontsentreeritud õunamahla pärast kääritamist. Siider võib olla karboniseeritud teisese kääritamise või süsihappegaasi lisamise teel. Siidri kangendamine destilleeritud alkoholiga ei ole lubatud.

(8) Perry on alkohoolne jook, mis on valmistatud pirnimahla või kontsentreeritud pirnimahla lahjendamisel saadud mahla või nimetatud mahlade segu täielikul või osalisel kääritamisel. Perry valmistamisel võib lisada piiratud koguses õunamahla, vett ja suhkrutooteid enne või pärast kääritamist ja värsket või kontsentreeritud pirnimahla pärast kääritamist. Perry võib olla karboniseeritud teisese kääritamise või süsihappegaasi lisamise teel. Perry kangendamine destilleeritud alkoholiga ei ole lubatud.”;

7) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Puuviljaveini kirjeldavas liitsõnalises nimetuses peab sõnale „vein” eelnema veini peamise tooraine nimetus. Peamise tooraine nimetuse asemel võib veini nimetuse eesosa sisaldada sõnu „puuvilja-”, „marja-” või „puuvilja-marja-”, kui on kasutatud erinevaid tooraineid, millest ükski ei ole domineeriv.”;

11) paragrahvi 9 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 12 lõike 1 punktid 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) etanoolisisaldus väljendatuna mahuprotsentides, kui etanoolisisaldus on üle 0,5 mahuprotsendi.”;

14) paragrahvi 12 lõike 1 punktid 5–7 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks;

18) 51. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Heiki Loot
Riigisekretär