Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruse nr 45 „Kaitseväe põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2020, 1

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruse nr 45 „Kaitseväe põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 15.10.2020 nr 81

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruses nr 45 „Kaitseväe põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Luurekeskus võib koguda teavet Kaitseväe korralduse seaduse § 37 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõike 2 punktis 2 ja § 371 lõigetes 41 ja 42 sätestatud viisil ning töödelda ja analüüsida saadud teavet.”;

3) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) korraldada lennundustegevust;”;

4) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) korraldada lennundusohutuse tagamist kaitselennunduses;
8) teostada kaitselennunduse järelevalvet.”;

5) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kaitselennunduse järelevalveteenistus.”;

6) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Luurekeskuse koosseis (salajase taseme riigisaladus)

/otsingu_soovitused.json