Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2014–2018 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2013, 6

Riigimetsa majandajatele aastateks 2014–2018 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 18.11.2013 nr 67

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas aastateks 2014–2018 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja
Uuendusraiete pindala (ha)
Mänd
Kuusk
Kask
Haab
Teised
puuliigid
Kokku
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
15 395
5895
16 380
3615
2530
43 815
Kaitseministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
380
220
320
30
100
1050
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond
100
20
142,5
12,5
35
310
Luua Metsanduskool
70
45
105
10
10
240
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
75
45
115
15
10
260
KOKKU
16 020
6225
17 062,5
3682,5
2685
45 675

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json