Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2015, 2

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Vastu võetud 13.11.2015 nr 42

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõike 5, § 54 lõike 3, § 561, § 562 lõike 2, § 571 lõike 6, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” lisad 1–6, 8, 15 ja 22 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vorm TSD

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2

Lisa 4 Vormi TSD lisa 3

Lisa 5 Vormi TSD lisa 4

Lisa 6 Vormi TSD lisa 5

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7

Lisa 15 Vorm INF 3

Lisa 22 Vorm INF 14

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json