Teksti suurus:

Pensionilepingute aruande vorm ja koostamise juhend

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2015, 4

Pensionilepingute aruande vorm ja koostamise juhend

Vastu võetud 17.11.2015 nr 43

Määrus kehtestatakse kindlustustegevuse seaduse § 128 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute (edaspidi pensionilepingud) aruande vorm ja selle koostamise juhend.

§ 2.   Aruande koostamise põhimõtted

  (1) Pensionilepinguid sõlmiv kindlustusandja, sealhulgas kindlustusandja, kelle Eesti filiaal sõlmib pensionilepinguid, on kohustatud esitama oma raamatupidamise aastaaruande lisas aruande „Pensionilepingute aruanne” (edaspidi aruanne).

  (2) Aruande koostamisel lähtub kindlustusandja raamatupidamise aastaaruandes rakendatavatest arvestuspõhimõtetest.

  (3) Pensionilepingutega seotud tulud ja kulud kajastatakse aruandes kooskõlas kindlustusandja kasumiaruandes esitatud tulude ja kuludega ning võttes arvesse kindlustustegevuse seaduse § 128 lõikes 1 sätestatut.

  (4) Kulude jaotamisel pensionilepingute ja kindlustusandja muu tegevuse vahel lähtub kindlustusandja oma sise-eeskirjades sätestatud põhimõtetest. Kindlustusandja lisab aruande lõppu selgitused kulude jaotamise põhimõtete kohta.

  (5) Aruande koostamisel lähtutakse määruse lisas toodud aruande vormist ja aruande kirjete selgitustest.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Määrusekohased aruanded koostatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2016. aasta 1. jaanuaril ja hiljem.

Sven Sester
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Pensionilepingute aruande vorm ja aruande kirjete selgitused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json