Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2015, 6

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 17.11.2015 nr 44

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” § 12 lõigetes 3 ja 6 asendatakse tekstiosa „30. novembriks” tekstiosaga „5. detsembriks”.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json