Teksti suurus:

Justiitsministri 16. juuli 2008 a. määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2015, 7

Justiitsministri 16. juuli 2008 a. määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 17.11.2015 nr 39

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruses nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekstis asendatakse tekstiosa „(lisad 1–114)” tekstiosaga „(lisad 1–116)”;

2) määruse lisad 10, 12, 108 ja 109 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) määrust täiendatakse lisadega 115 ja 116 (lisatud).

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 10 Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Lisa 12 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Lisa 108 Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus

Lisa 109 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus

Lisa 115 Taotluse lahendamise tähtaja pikendamise määrus

Lisa 116 Kahju hüvitamise taotluse lahendamise määrus

/otsingu_soovitused.json