Teksti suurus:

Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad

Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2015, 8

Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Vastu võetud 29.11.2010 nr 60
RT I, 03.12.2010, 13
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.2011RT I, 02.12.2011, 401.01.2012
09.07.2012RT I, 13.07.2012, 301.08.2012
12.11.2012RT I, 16.11.2012, 101.01.2013, osaliselt 01.04.2013
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
24.01.2014RT I, 31.01.2014, 203.02.2014
11.09.2014RT I, 19.09.2014, 201.01.2015
08.04.2015RT I, 14.04.2015, 1217.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015
11.08.2015RT I, 14.08.2015, 501.09.2015
13.11.2015RT I, 20.11.2015, 201.01.2016

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 562; § 571 lõike 6, § 572 lõike 5, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

§ 1.   Deklaratsioonide ja tõendite vormid

  Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
  1) deklaratsiooni vorm TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon” (lisa 1);
  2) vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse“ (lisa 2);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  3) vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks“ (lisa 3);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  4) vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum“ (lisa 4);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  5) vormi TSD lisa 4 „Erisoodustused” (lisa 5);
  6) vormi TSD lisa 5 „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud“ (lisa 6);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  7) vormi TSD lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed“ (lisa 7);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  8) vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ning nendega seotud õigused“ (lisa 8);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  9) vorm ESD „Erijuhtude sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse deklaratsioon“ (lisa 9);
[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]
  10) tõendi vorm TSM „Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend“ (lisa 10);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  11) tõendi vorm TSM MR „Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend” (lisa 11);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  12) tõendi vorm TSM LIF „Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja  kinnipeetud tulumaksu tõend” (lisa 12);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  13) vorm INF 1 „Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon“ (lisa 13);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  14) vorm INF 2 „Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon” (lisa 14);
  15) vorm INF 3 „Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon” (lisa 15);
[RT I, 14.04.2015, 12 - jõust. 17.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015]
  16) vorm INF 4 „Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon” (lisa 16);
  17) vorm INF 5 „Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete deklaratsioon” (lisa 17);
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
  18) vorm INF 6 „Vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade deklaratsioon” (lisa 18);
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
  19) vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon” (lisa 19);
[RT I, 14.04.2015, 12 - jõust. 17.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015]
  20) [Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  21) vorm INF 12 „Mitteresidentidele makstud intressi deklaratsioon” (lisa 21);
  22) vorm INF 14 „Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise ja koolituskulude katmise deklaratsioon“ (lisa 22);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  23) [Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  24) tõendi vorm TD „Omakapitalist tehtud väljamakse, äriühingute ühinemisel või  jagunemisel üleantud õiguste tõend“ (lisa 24);
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  25) vorm INF 16 „Residendist füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon” (lisa 25);
  26) tõendi vorm TPS „Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend” (lisa 26).
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Enne 2011. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, kasumieraldiste ja väljaviidud kasumi deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud vormi TSD ja selle lisasid 1–71, vormi ESD, vormi INF 1, vormi INF 11 ja vormi TD.

  (3) 2010. aasta kohta antava tõendi ja esitatava maksusoodustuse kasutamisega seotud informatsiooni deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrusega kinnitatud tõendivorme TSM, TSM1 ja TM1 ja vorme INF 2–6, 9 ja 12–15.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Vorm TSD
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 4 Vormi TSD lisa 3
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 5 Vormi TSD lisa 4
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 6 Vormi TSD lisa 5
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 7 Vormi TSD lisa 6
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 9 Vorm ESD
[RT I, 14.08.2015, 5 - jõust. 01.09.2015]

Lisa 10 Vorm TSM
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 11 Vorm TSM MR
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 12 Vorm TSM LIF
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 13 Vorm INF 1
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 14 Vorm INF 2

Lisa 15 Vorm INF 3
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 16 Vorm INF 4

Lisa 17 Vorm INF 5
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

Lisa 18 Vorm INF 6
[RT I, 02.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

Lisa 19 Vorm INF 9
[RT I, 14.04.2015, 12 - jõust. 17.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2015]

Lisa 20 Vorm INF 11
[Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 21 Vorm INF 12
[RT I, 31.01.2014, 2 - jõust. 03.02.2014]

Lisa 22 Vorm INF 14
[RT I, 20.11.2015, 2 - jõust. 01.01.2016, enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.]

Lisa 23 Vorm INF 15
[Kehtetu - RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 24 Vorm TD
[RT I, 19.09.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 25 Vorm INF 16

Lisa 26 Vorm TPS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json