Teksti suurus:

Veterinaararsti loomatauditõrje toimingus osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2021, 2

Veterinaararsti loomatauditõrje toimingus osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord

Vastu võetud 18.11.2021 nr 57

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 73 lõike 6 alusel.

§ 1.   Veterinaararstile loomatauditõrje toimingus osalemise eest tasu maksmise kord

  (1) Veterinaararstile makstakse loomatauditõrje toimingus osalemise eest tasu kord kuus eelmisel kuul tehtud loomatauditõrje toimingute eest veterinaararsti Põllumajandus- ja Toiduametile esitatud aruande alusel.

  (2) Veterinaararst, kes on käibemaksukohustuslane, lisab lõikes 1 nimetatud aruandele käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõuete kohase arve, millele märgib muu hulgas tasutava käibemaksusumma, mis lisandub määruses sätestatud tasu määrale.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib veterinaararsti aruandes esitatud andmete õigsust. Tegelikkusele mittevastavate andmete alusel veterinaararstile tasu ei maksta ja nende alusel väljamakstud tasu tuleb tagastada.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet kannab tasu veterinaararsti aruandes märgitud arvelduskontole 20 päeva jooksul aruande esitamisest arvates.

§ 2.   Veterinaararstile loomatauditõrje toimingus osalemise eest makstava tasu määrad

  Veterinaararstile loomatauditõrje toimingus osalemise eest makstava tasu määr ühe looma kohta on järgmine:
  1) veise, hobuse, lamba või kitse vaktsineerimine – 0,65 eurot;
  2) sea vaktsineerimine – 0,30 eurot;
  3) koera või kassi vaktsineerimine – 1,50 eurot;
  4) veise, lamba või kitse ajukoe proovi võtmine väljaspool tapamaja – 10 eurot;
  5) marutaudi tõrjeprogrammi raames uuritavalt rebaselt, kährikkoeralt või šaakalilt uurimismaterjali võtmine – 50 eurot.

§ 3.   Veterinaararstile loomatauditõrje eesmärgil muu teenuse osutamise eest makstava tasu määr

  Veterinaarseaduse alusel veterinaararsti tehtava §-s 2 nimetamata loomatauditõrje toimingus osalemise tasu määr lepitakse kokku veterinaararsti ning Põllumajandus- ja Toiduameti vahel sõlmitavas lepingus. Tasu ülemmäär on 1600 eurot kuus.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json