Teksti suurus:

Volitatud veterinaararsti volitusega seotud veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstava tasu määrad ja tasu maksmise kord ning volitatud veterinaararsti sõidukulude katteks makstava hüvitise määr sõidukilomeetri kohta

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2021, 3

Volitatud veterinaararsti volitusega seotud veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstava tasu määrad ja tasu maksmise kord ning volitatud veterinaararsti sõidukulude katteks makstava hüvitise määr sõidukilomeetri kohta

Vastu võetud 18.11.2021 nr 58

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 84 lõigete 3 ja 6 alusel.

§ 1.   Volitatud veterinaararsti volitusega seotud veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest tasu maksmise kord

  (1) Volitatud veterinaararsti volitusega seotud veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstakse tasu kord kuus tasu maksmisele eelnenud kuu eest volitatud veterinaararsti esitatud aruande ja sellele lisatud arve alusel.

  (2) Volitatud veterinaararst, kes on käibemaksukohustuslane, lisab aruandele käibemaksuseaduse § 37 nõuete kohase arve, millel märgitud tasutav käibemaksusumma lisandub määruses sätestatud tasu määrale.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib volitatud veterinaararsti aruandes esitatud andmete õigsust. Tegelikkusele mittevastavate andmete alusel tasu ei maksta ja nende alusel väljamakstud tasu tuleb tagastada.

  (4) Tasu volitatud veterinaararsti volitusega seotud veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstakse Põllumajandus- ja Toiduameti eelarvest.

  (5) Tasu volitatud veterinaararsti volitusega seotud veterinaarjärelevalvetoimingu tegemise eest kantakse volitatud veterinaararsti näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates.

§ 2.   Volitatud veterinaararsti volitusega seotud veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstava tasu määrad

  (1) Veistel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstava tasu määrad ühe looma kohta on järgmised:
  1) tuberkuliniseerimine ja tuberkuliiniproovi hindamine – 3 eurot;
  2) ajukoe proovi võtmine tapamajas – 4,15 eurot;
  3) ajukoe proovi võtmine väljaspool tapamaja – 10 eurot;
  4) vereproovi võtmine – 1,5 eurot;
  5) piimaproovi võtmine – 0,45 eurot;
  6) koproproovi võtmine – 0,45 eurot;
  7) vaktsineerimine – 0,65 eurot.

  (2) Sigadel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstava tasu määrad ühe looma kohta on järgmised:
  1) tuberkuliniseerimine ja tuberkuliiniproovi hindamine – 3 eurot;
  2) vereproovi võtmine – 2 eurot;
  3) vaktsineerimine – 0,3 eurot;
  4) koproproovi võtmine – 0,45 eurot.

  (3) Hobustel, lammastel ja kitsedel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstava tasu määrad ühe looma kohta on järgmised:
  1) vereproovi võtmine – 1,5 eurot;
  2) vaktsineerimine – 0,65 eurot;
  3) koproproovi võtmine – 0,45 eurot;
  4) ajukoe proovi võtmine tapamajas – 4,15 eurot;
  5) ajukoe proovi võtmine väljaspool tapamaja – 10 eurot.

  (4) Lindudel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstava tasu määrad ühe linnu kohta on järgmised:
  1) tuberkuliniseerimine ja tuberkuliiniproovide uurimine – 0,1 eurot;
  2) vereproovi võtmine – 0,1 eurot.

  (5) Lindudel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstava tasu määrad ühe proovi kohta on järgmised:
  1) koproproovi võtmine lindla põrandalt, puuris peetava kodulinnu puhul sõnnikukraaperilt või muust sobivast kohast – 0,05 eurot;
  2) ühe paari proovivõtusokkidega sokiproovi võtmine – 1,1 eurot;
  3) lindla tolmuproovi võtmine – 0,65 eurot.

  (6) Koera või kassi vaktsineerimise eest makstava tasu määr ühe looma kohta on 1,5 eurot.

  (7) Marutaudi tõrjeprogrammi raames uuritavalt rebaselt, kährikkoeralt ja šaakalilt uurimismaterjali võtmise eest makstava tasu määr ühe looma kohta on 50 eurot.

  (8) Volitatud veterinaararsti volitusega seotud veterinaarjärelevalve toimingu tegemisega kaasnevate üldkulude katmiseks kontrollkäigu tegemise eest makstava tasu määr ühe kontrollkäigu kohta on 30 eurot.

  (9) Selles paragrahvis loetlemata volitatud veterinaararsti volitusega seotud veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest makstava tasu ülemmäär on 500 eurot kuus volitatud veterinaararsti kohta.

§ 3.   Volitatud veterinaararsti sõidukulude katteks makstava hüvitise määr sõidukilomeetri kohta

  (1) Volitatud veterinaararst võib volitusega seotud veterinaarjärelevalve toimingu tegemisel isikliku sõiduki kasutamise korral nõuda isikult, kelle suhtes veterinaarjärelevalve toiming tehakse, veterinaarseaduse § 84 lõikes 4 nimetatud sõidukulude katteks hüvitist sõidukilomeetri kohta 0,4 eurot, millele juhul, kui volitatud veterinaararst on käibemaksukohustuslane, lisandub käibemaks.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata § 2 lõike 1 punktis 3 ja lõike 3 punktis 5 nimetatud toimingute tegemise korral, mille puhul sõidukulude hüvitis on arvestatud tasu määra sisse.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json