Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2022–2026 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2021, 4

Riigimetsa majandajatele aastateks 2022–2026 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 17.11.2021 nr 51

Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse“ § 45 lõike 5 alusel.

§ 1.   Riigimetsas aastal 2022−2026 uuendusraie optimaalne pindala

  Riigimetsas aastateks 2022–2026 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:

Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

14 834

9092

14 964

4089

4350

47 329

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

400

300

375

40

135

1250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

65

40

160

7,5

37

309,5

Luua Metsanduskool

80

45

75

5

10

215

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

90

30

95

60

20

295

KOKKU

15 469

9507

15 669

4201,5

4552

49 398,5

§ 2.   Riigimetsas aastal 2022 uuendusraie optimaalne pindala

  Riigimetsas aastaks 2022 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:

Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

2966,8

1818,4

2992,8

817,8

870

9465,8

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

80

60

75

8

27

250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

13

8

32

1,5

7,4

61,9

Luua Metsanduskool

16

9

15

1

2

43

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

18

6

19

12

4

59

KOKKU

3093,8

1901,4

3133,8

840,3

910,4

9879,7

§ 3.   Optimaalse pindala arvestamine

  Optimaalse pindala arvestusse lähevad kõik uuendusraied, välja arvatud metsaseaduse § 29 lõike 12 alusel tehtavad raied juhul, kui puistu ei vasta sama paragrahvi lõike 4 punktides 1 või 2 sätestatud tingimustele. Riigimetsa majandaja võib aastast optimaalset pindala ületada kuni 5%.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 26. novembri 2020. a määrus nr 56 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2021–2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine tunnistatakse kehtetuks.“.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json