Teksti suurus:

Vedelkütusevaru makse määr

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2013, 5

Vedelkütusevaru makse määr

Vastu võetud 17.12.2013 nr 78

Määrus kehtestatakse vedelkütusevaru seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse objekt

  Määrusega kehtestatakse vedelkütusevaru makse määr (edaspidi varumakse määr) vedelkütusevaru haldamiskulude katmiseks 2014. aastal.

§ 2.   Varumakse määr

  (1) 2014. aasta varumakse määrad on järgmised:
  1) bensiini varumakse määr on 6,10 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  2) diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 5,05 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  3) reaktiivkütuse varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  4) raske kütteõli varumakse määr on 23,40 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud varumakse määrale lisandub käibemaks.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. novembri 2012. a määrus nr 75 „Vedelkütusevaru varumakse määr” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json