Teksti suurus:

Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2018, 9

Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2018 nr 55

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruses nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad 1, 2, 5–7, 9, 11, 15 ja 16 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse lisade 3, 4, 8, 10 ja 12–14 1. jaanuaril 2018. jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

(2) Määruse lisade 1, 2, 5–7, 9, 11, 15 ja 16 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

Lisa 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

Lisa 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

Lisa 7 Bioloogilised varad

Lisa 9 Rendiarvestus

Lisa 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

Lisa 15 Lisades avalikustatav informatsioon

Lisa 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json