Teksti suurus:

Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu

Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2018, 14

Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 17.12.2018 nr 60

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 61 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse selliste rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu, mida ravikindlustusega hõlmamata isikul on õigus saada Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

§ 2.  Rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused

  Ravikindlustusega hõlmamata isiku eest tasutakse tervishoiuteenuse osutajale Eesti Haigekassa eelarvest järgmiste tervishoiuteenuste eest:
 1) HIV-nakkuse testimine, välja arvatud anonüümne testimine;
 2) HIV-positiivsete ambulatoorsete infektsioonhaiguste teenused, välja arvatud teenusega seotud juhtumikorraldus;
 3) tuberkuloosihaige ravi, välja arvatud tuberkuloosi otseselt kontrollitav ambulatoorne ravi ja tuberkuloosiravi konsiilium;
 4) tuberkuloosikahtlase isiku või temaga kontaktis olnud isiku diagnostilised uuringud;
 5) tubakast loobumise nõustamine;
 6) narkootilist või psühhotroopset ainet või alkoholi tarvitava psüühikahäirega isiku päevaravi;
 7) kuni 26-aastase (kaasa arvatud) isiku reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json