Teksti suurus:

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 16

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 13.12.2019 nr 61

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 22 lõike 6, § 23 lõike 4, § 37 lõike 7 ja § 44 lõike 7 ning sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruses nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 22 lõike 6, § 23 lõike 4, § 37 lõike 7 ja § 44 lõike 7 ning sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.”;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (2018. aasta kohta) (lisatud);

3) määruse lisad 1–3 ja 5 asendatakse käesoleva määruse lisadega (lisatud).

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 1 punkte 1 ja 2 rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkt 3 jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon” (2018. aasta kohta)

Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”

Lisa 2 vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3– 6.6, 7.1, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed”

Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu”

Lisa 5 vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu”

/otsingu_soovitused.json