Teksti suurus:

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 19

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Vastu võetud 14.06.2011 nr 30
RT I, 16.06.2011, 13
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2012RT I, 05.07.2012, 201.01.2013
05.07.2013RT I, 09.07.2013, 1501.01.2014
04.07.2014RT I, 10.07.2014, 1101.01.2015
19.11.2014RT I, 25.11.2014, 528.11.2014
30.06.2015RT I, 08.07.2015, 201.01.2016
02.07.2016RT I, 09.07.2016, 701.01.2017
12.10.2017RT I, 20.10.2017, 101.01.2018
05.11.2018RT I, 09.11.2018, 201.01.2019
13.12.2019RT I, 20.12.2019, 1623.12.2019, osaliselt 01.01.2020

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 22 lõike 6, § 23 lõike 4, § 37 lõike 7 ja § 44 lõike 7 ning sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.
[RT I, 20.12.2019, 16 - jõust. 23.12.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

§ 1.   Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

  Kehtestada järgmised residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vormid:
  1) vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon” (lisa 1);
  2) vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3– 6.6, 7.1, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed” (lisa 2);
[RT I, 09.11.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  3) vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu” (lisa 3);
  4) vormi E lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine” (lisa 4);
  5) vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu” (lisa 5);
  6) vormi MM lisa „Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus” (lisa 6).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon"
[RT I, 20.12.2019, 16 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 2 Vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3– 6.6, 7.1, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed”
[RT I, 20.12.2019, 16 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 3 Vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu”
[RT I, 20.12.2019, 16 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 4 Vormi E lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine”
[Kehtetu – RT I, 09.11.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 5 Vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu”
[RT I, 20.12.2019, 16 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 6 Vormi MM lisa „Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json